Malin Fagré
Travskoleansvarig. Utbildad travskoleintruktör. Malin sköter det dagliga arbetet med travskolehästarna samt all planering vad gäller verksamheten. Ansvarig för kombinationskursen barn/vuxen på måndagar.

 

Matilda Ollèn

Utbildad travskoleassistent. Jobbar på Vuxen Kampanj onsdagar samt Knattekurs lördagar och även Järn söndagar.


Petronella Hecht Karlsson
Ansvarar för Träningsgruppen onsdagar, Järn söndagar samt rid/kör söndagar.
Och vuxen kampanj måndagar.

 

Wilma Lamminen
Utbildad travskoleinstruktör. Wilma är ansvarig för monté för stor häst samt rid/kör tisdagar.
 

Natalie Oscarsson
Travskoleinstruktör.
Natalie har hand om knattekursen samt träningsgruppen lördagar.

 

Elin Fagré 
Utbildad travskoleinstruktör. Elin är ansvarig för Järnkursen på måndagar.
Roger Johansson

Ansvarig för kampanjkurs vuxen onsdagar samt vuxenkurser torsdagar och söndagar. Samt kör/montélicens. Även Koppar/Brons/silver på söndagar.

Lena Fagré
Ungdomsansvarig. Ansvarig för jippolopp, företagskörningar, ponnyridning och tandem. 

 

Julia Ollèn

Utbildad travskoleassistent. Hjälper till på guldkursen/förberedande inför licens. 

 Cassandra Norgren

Utbildad travskoleassistent. Hjälper till på måndagens järnkurs.

 

Alexandra Johansson

Utbildad travskoleassistent. Hjälper till på måndagar med vuxen kampanj.

 

Towe Wallin
Utbildad travskoleassistent. Jobbar på söndagar med brons och kopparkursen. 

 

Nellie Gradling
Hjälper till på knattekursen.

 

Emilia Eklund
Hjälper Wilma på knattekursen på lördagar. 

 

Tilde Gunnarsson
Hjälper till på knattekursen.
 

 

Matilda Westlander
Hjälper till på järn söndag samt rid/kör söndag.

 

Felicia Svalberg
Hjälper till på tisdagar med rid och kör. 
Liza Ohlsson
Hjälper till på Järn måndagar samt knatte på lördagar,

Kristian Haraldsson
Hjälper till på Knatte lördagar
Tuva Jonsson
Hjälper till på rid/kör tisdagar
Saga Gunnarsson
Saga hjälper till på knattekursen.

Alicia Andersson
Alicia hjälper till på rid/kör söndagar.

Olivia Strömberg
Hjälper till på järn måndagar